Mơ Thấy Rồng Đánh Con Gì Để Mang Đến May Mắn?

Rồng thường là con vật tượng trưng cho quyền lực, quyền lực và sự phú quý. Trong văn hóa phương đông, người ta coi Rồng là một con vật huyền thoại là một vị thần bảo vệ con người, nó đại biểu cho sức mạnh và sự sống. Khác với phương Đông, con Rồng theo nhận thức của người phương Tây lại mang tầng ý nghĩa khác hẳn.

 

Nằm Mơ Thấy Phật Báo Hiệu Điều Gì, Đánh Con Số Nào?

Phật là hiện tượng tâm linh và được thờ phụng, tôn kính bởi tất cả mọi người. Hình ảnh đức Phật có giá trị quan trọng đến niềm tin yêu và quyết định hành động, tư tưởng. Vì vật ý nghĩa của Phật xuất hiện trong giấc mơ đa số đều mang đến sự an lành, may mắn cho chủ mơ và gia đình trong tương lai.