Mơ Thấy Rồng Đánh Con Gì Để Mang Đến May Mắn?

Rồng thường là con vật tượng trưng cho quyền lực, quyền lực và sự phú quý. Trong văn hóa phương đông, người ta coi Rồng là một con vật huyền thoại là một vị thần bảo vệ con người, nó đại biểu cho sức mạnh và sự sống. Khác với phương Đông, con Rồng theo nhận thức của người phương Tây lại mang tầng ý nghĩa khác hẳn.