Home / Tin tức (page 2)

Tin tức

Trục lợi bảo hiểm: Ai được, ai mất?

baohiemtietkiem img - Trục lợi bảo hiểm: Ai được, ai mất?

Tìm được việc làm rồi nhưng vẫn đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp, có thu nhập khác hoặc thậm chí nghỉ đẻ vẫn đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp… Tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp thực sự rất đáng báo động. Theo thống kê của Bảo …

Read More »